Pokladny • Účty • Fondy     Help icon

Pokladna Příjmy Výdaje Stav  
Tajný fond 100 000,00 0,00 100 000,00
image image image
Hotovost 78 545,00 78 130,00 415,00
image image image
Běžný účet 20 452,60 20 400,00 52,60
image image image
Hlavní pokladna 0,00 0,00 0,00
image image image
0.00 0.00 0.00

 Druhy finančních pohybů   Help icon

Jméno pohybu Příjem Výdej Obrat  
Dotace investiční   0,00
image image
Dotace provozní   0,00
image image
Ostatní příjmy   100 000,00
image image
Prodej zboží, výrobků a sl.   0,00
image image
Průběžné příjmy   0,00
image image
Půjčky, úvěr, dary a další   0,00
image image
Vlastní vklad   0,00
image image
Mzdy   0,00
image image
Nákup majetku   0,00
image image
Nákup zásob   0,00
image image
Ostaní výdaje   0,00
image image
Pořízení vybavení   0,00
image image
Provozní režie   0,00
image image
Průběžné výdaje   0,00
image image
Výdaje   0,00
image image
Zdravotní a soc. pojištění   0,00
image image
0.00

  Tajný fond  Help iconGo to form

Datum Pohyb Popis Příjmy Výdaje Stav  
09.05.2015 Ostatní příjmy Dar od neznámého dárce 100 000,00   100 000,00
image image
image image image
image image image image image
image image