Pokladny • Účty • Fondy     Help icon

Pokladna Příjmy Výdaje Stav  
Běžný účet null null 0,00
image image image
Hotovost null null 0,00
image image image
0.00 0.00 0.00

 Druhy finančních pohybů   Help icon

Jméno pohybu Příjem Výdej Obrat  
Prodej výrobků a služeb   0,00
image image
Ostatní-příjmy   0,00
image image
Půjčky-úvěry-dary   0,00
image image
Vlastní vklad   0,00
image image
Provozní dotace   0,00
image image
Investiční dotace,   0,00
image image
Výdaj z průběžných položek   0,00
image image
Přijatá DPH   0,00
image image
Nákup zboží   0,00
image image
Nákup majetku   0,00
image image
Mzdy   0,00
image image
Zdravotní a sociální pojištění   0,00
image image
Provozní režie   0,00
image image
Ostatní náklady   0,00
image image
Příjem na průběžné položky   0,00
image image
Vydaná DPH   0,00
image image
0.00

  Běžný účet  Help iconGo to form

Datum Pohyb Popis Příjmy Výdaje Stav  
image image image
image image image image image
image image